Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ những nhất vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng thọ – tức thị thọ mệnh vô lượng với Vô Lượng quang – tia nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đấy là những hình hình ảnh đẹp độc nhất vô nhị của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử có thể tải hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp nhất về năng lượng điện thoại, máy tính.