*

*

Giới thiệu chung

Bộ môn Động cơ phản lực (ĐCPL) là bộ môn siêng ngành ở trong khoa hàng không vũ trụ, có nhiệm vụ huấn luyện và phân tích khoa học trong nghành nghề thiết kế, sản xuất các loại bộ động cơ phản lực. Bộ môn Động cơ bội nghịch lực thuộc với cỗ môn Thiết kế hệ thống và kết cấu thiết bị cất cánh tạo thành một bè cánh nghiên cứu toàn vẹn về kết cấu và khối hệ thống động lực của những thiết bị bay.

Bạn đang xem: Cách chế động cơ phản lực

Ban chủ nhiệm cỗ môn

- công ty nhiệm bộ môn: PGS.TS Đặng Ngọc Thanh

- Phó nhà nhiệm cỗ môn: ThS. Nguyễn cầm Dũng

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo nên và nghiên cứu khoa học trong nghành nghề thiết kế, chế tạo các loại bộ động cơ phản lực, bao gồm: động cơ thương hiệu lửa nguyên nhiên liệu rắn, hộp động cơ tên lửa nguyên liệu lỏng, động cơ tuabin làm phản lực không khí.

Liên hệ

Bộ môn Động cơ phản bội lực, Khoa hàng không vũ trụ.

P.1601 – S1, số 236 Hoàng Quốc Việt, Xuân Đỉnh, từ Liêm, Hà Nội

Đội ngũ giảng viên, cán bộ

TT

Chức danh/Họ với tên

Vị trí

Liên hệ

1 PGS.TS Đặng Ngọc Thanh Chủ nhiệm cỗ môn
2 ThS. Nguyễn cầm cố Dũng Phó nhà nhiệm bộ môn

3

PGS.TS Phạm cố gắng Phiệt

Giáo viên

4 PGS.TS Phạm Vũ Uy Giáo viên

5

TS. Bùi Văn Thưởng

Giáo viên

6

ThS. Chu Hoàng Quân

Giáo viên

7

ThS. Phạm Thành Đồng

Giáo viên

8

KS. Hoàng Văn Thuần

Giáo viên

9

ThS. Dương Minh Đức

Giáo viên

10

ThS. Lê quang quẻ Quyền

Giáo viên

Đào tạo

- chủ trì giảng dạy chuyên ngành “Động cơ phản bội lực”, bậc đại học.

- thâm nhập đào khiến cho các siêng ngành: Thiết kế sản xuất TTB, Cơ học tập kỹ thuật,...

Các môn học đảm nhiệm

(1) Nhập môn siêng ngành bộ động cơ phản lực

(2) Khí rượu cồn lực học

(3) Động lực học thứ bay

(4) Nhiên liệu hộp động cơ phản lực

(5) triết lý động cơ phản nghịch lực

(6) cơ sở kết cấu động cơ phản lực

(7) tự động điều chỉnh động cơ phản lực

(8) bảo đảm nhiệt trong động cơ phản lực

(9) trang bị liệu chế tạo động cơ bội phản lực

(10)Thiết kế hộp động cơ phản lực

(11)An toàn nổ và cháy và đính thêm ráp, thử nghiệm động cơ phản lực

(12)Thí nghiệm hộp động cơ phản lực

(13)Mô rộp các quá trình trong phòng đốt hộp động cơ phản lực

(14)Động cơ bội phản lực chiếc thẳng

(15)Hệ thống cung ứng nhiên liệu trong hộp động cơ phản lực

Các hướng nghiên cứu và phân tích chính

- Các quá trình nhiệt khí cồn lực học tập trong hộp động cơ phản lực

- chuyển nhiệt và bảo vệ nhiệt trong hộp động cơ phản lực

- mô phỏng những quá trình làm việc trong bộ động cơ phản lực

- Các hệ thống điều khiển lực đẩy trong động cơ phản lực

- hệ thống truyền nguyên liệu trong động cơ phản lực

- nhiên liệu và công nghệ chế tạo

- Nghiên cứu sản xuất kíp mồi cùng nến tiến công lửa trong động cơ phản lực

- Nghiên cứu chế tạo và demo nghiệm các động cơ phản bội lực cỡ nhỏ tuổi

- Nghiên cứu chế tạo tên lửa tế bào hình

- bình yên cháy nổ trong thực nghiệm hộp động cơ phản lực

Các đội nghiên cứu

- đội Động cơ tên lửa nguyên nhiên liệu rắn: công ty trì PGS.TS Phạm nạm Phiệt

- nhóm Động cơ thương hiệu lửa nguyên liệu lỏng: nhà trì ThS. Nguyễn vậy Dũng

- đội Động cơ tuabin làm phản lực không khí: chủ trì PGS. TS Phạm Vũ Uy

Các chủ đề nghiên cứu

(1) Nghiên cứu chiến thuật thay cố liều phóng đến tên lửa không điều khiển và tinh chỉnh 9M-22M cấp cho 4 phục vụ cho sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với huấn luyện. Đề tài NCKH cung cấp trường, thời hạn 9/2005 – 9/2006. Công ty nhiệm: PGS.TS Phạm cố gắng Phiệt.

(2) Nghiên cứu giám sát và đo lường thiết kế tên lửa chống không sở hữu vác vẻ bên ngoài IGLA. Đề tài NCKH cấp cho trường, thời gian 12/2006 – 12/2007. Nhà nhiệm: PGS.TS Phạm cố gắng Phiệt.

(3) Nghiên cứu đo lường và tính toán thiết kế hộp động cơ phóng nguyên nhiên liệu rắn của tên lửa đối hải X-35. Đề tài NCKH cung cấp trường, thời hạn 11/2010 – 2/2012. Chủ nhiệm: PGS.TS Phạm nắm Phiệt.

Xem thêm:

(4) Xây dựng quy mô và mô phỏng trường tốc độ của dòng khí sau cánh quạt. Đề tài NCKH cung cấp trường, thời hạn 9/2005 – 9/2006. Nhà nhiệm: ThS. Bùi Văn Thưởng.

Sách và giáo trình

(1) định hướng động cơ thương hiệu lửa. Học viện chuyên nghành KTQS – 1995.

(2) những cơ sở vật lý của hiện tượng bắn. Bên xuất phiên bản Quân đội nhân dân – 2001.

(3) Cơ sở thống kê giám sát đạn phản lực ko điều khiển. Học viện KTQS – 2006.

Báo cáo và bài xích báo

(1) phương pháp xác định chiều dài buổi tối ưu của thuốc phóng trong buồng đốt hộp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn – công nghệ và nghệ thuật – 77/IV-1996.

(2) mô hình nhiệt rượu cồn học – thuật phóng của hệ thống phóng áp dụng nhiên liệu lỏng – kỹ thuật và kỹ thuật – 86/I-1999

(3) Phương trình cơ bản thuật phóng trong dạng không thứ nguyên của hộp động cơ tên lửa xăng rắn – kỹ thuật và chuyên môn – 108/III-2004

(4) Một phương thức xác định điều kiện đồng nhất các thông số khí trong hộp động cơ tên lửa nguyên liệu rắn – kỹ thuật và nghệ thuật – 115/II-2006

(9) Một cách thức tính toán kiến tạo liều phóng hộp động cơ phóng của tên lửa chống không sở hữu vác– phân tích khoa học tập và technology quân sự - Đặc san/09-2011.

(10) thi công mô hình giám sát gần đúng quánh tính của dòng sản phẩm nén bộ động cơ tua bin khí hàng không, Kỷ yếu 35 năm ngày thành lập và hoạt động Học viện KTQS, 2001.

(11) liên hệ của cái không ngừng với sự làm việc của cánh quạt. Bùi Văn Thưởng, Nguyễn trường Thành, tạp chí KHKT học viện KTQS, 2010

(12) hiện nay tượng tách bóc lớp biên và vai trò ảnh hưởng của nó vào các chính sách cất – hạ cánh. Bùi Văn Thưởng, tạp chí khkt Trường SQKQ, 2004

(13) bài xích toán xây cất Động cơ tên lửa nguyên liệu lỏng sử dụng hydroperoxide cùng dầu kerosene. Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn cụ Dũng, tạp chí KHKT học viện KTQS, 2009