VietinBank dự kiến đang dùng cục bộ lợi nhuận giữ lại lại sau thời điểm trích lập những quỹ năm 2021 là rộng 9.624 tỷ đồng để phân tách cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu tăng vốn điều lệ.
*
Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương việt nam (VietinBank-mã CTG) vừa ra mắt tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong các số ấy điểm đáng chú ý là bank muốn dùng toàn thể lợi nhuận còn lại để phân tách cổ tức bằng cổ phiếu.

Bạn đang xem: Ctg chia cổ tức 2020

Theo đó, VietinBank cho thấy thêm lợi nhuận đơn thân sau thuế năm 2021 của ngân hàng là 13.622 tỷ đồng. Sau khi trích những quỹ đề nghị và quỹ tâng bốc phúc lợi, lợi nhuận sót lại của ngân hàng là 9.624 tỷ việt nam đồng và VietinBank mong dùng toàn cục lợi nhuận sót lại này để chia cổ tức bởi cổ phiếu.

Vốn điều lệ của VietinBank đã có tăng từ bỏ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ việt nam đồng trong năm 2021 nhờ chia cổ tức bởi cổ phiếu. Nếu tiến hành chia cổ tức xong, vốn điều lệ ngân hàng sẽ hoàn toàn có thể tăng thêm khoảng chừng 20%.

Ngân sản phẩm cũng report tiến độ thực hiện hơn 6.513 tỷ đồng thu được từ rao bán trái phiếu ra sức chúng. Theo đó, VietinBank vẫn sử dụng toàn thể để cho vay đối với các ngành có ngành phân phối và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành khai khoáng, đảm bảo hiệu trái và an ninh hoạt đụng trong ghê doanh.

Xem thêm: Tag: Btv Minh Tiệp Bạo Hành Em Vợ, Sự Thật Đằng Sau Vụ Tố Bạo Hành Em Vợ

Năm 2022, VietinBank đặt phương châm tổng tài sản tăng trưởng tự 5%-10%. Dư nợ tín dụng thanh toán tăng trưởng theo phê chú tâm của ngân hàng Nhà nước. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8%-10%, bao gồm điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, bảo đảm an toàn các tỷ lệ an toàn theo vẻ ngoài của bank Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kim chỉ nam dưới 1,8%.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế chơ vơ tăng 15% cùng được kiểm soát và điều chỉnh theo phê chăm chú của bank Nhà nước. Theo đó, lợi nhuận năm 2022 của VietinBank hoàn toàn có thể đạt trên 19.300 tỷ đồng.

Năm 2021, VietinBank đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% đối với năm trước; tổng gia tài đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% đối với đầu năm. Dư nợ cho vay người sử dụng đạt 1,13 triệu tỷ đồng.

Đặc biệt, những năm 2021, VietinBank sẽ trích lập hơn 90% số dự phòng phải trích lập theo Thông tứ 03, tỷ lệ bao che nợ xấu nâng cấp tích cực tại mức 180%, cao hơn 37% so với năm 2020. Từ đó giúp VietinBank cải thiện năng lực tài chính, năng lực chống chịu đựng trước những rủi ro có thể có tự nền khiếp tế./.