STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị kinh doanh quản trị marketing TM01A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
2 quản trị sale TM03A00, A01, D01, D07, XDHB27Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, học tập bạ
3 sale thương mại marketing TM04A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
4 quản trị thương hiệu sale TM05A00, A01, D01, D07, XDHB28Học bạ
5 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
6 Kế toán công ty kế toán tài chính TM07A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
7 kế toán tài chính công kế toán TM09A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
8 kiểm toán kiểm toán TM10A00, A01, D01, D07, XDHB27.41Học bạ
9 sale quốc tế kinh doanh quốc tế TM11A00, A01, D01, D07, XDHB27.32Thương mại quốc tế, học bạ
10 kinh tế quốc tế kinh tế TM12A00, A01, D01, D07, XDHB27.08Học bạ
11 cai quản kinh tế tài chính TM13A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
12 Tài bao gồm - Ngân hàng thương mại Tài chính - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
13 Tài chủ yếu công Tài thiết yếu - bank TM16A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
14 quản trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử TM17A00, A01, D01, D07, XDHB28.5Học bạ
15 giờ Anh dịch vụ thương mại ngôn từ Anh TM18A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
16 Luật kinh tế nguyên lý TM19A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
17 giờ đồng hồ Pháp thương mại quản ngại trị sale TM20A00, A01, D01, D03, XDHB27Học bạ
18 giờ Trung thương mại dịch vụ quản ngại trị kinh doanh TM21A00, A01, D01, D04, XDHB27Học bạ
19 cai quản trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin cai quản TM22A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
20 quản lí trị nhân lực doanh nghiệp quản lí trị lực lượng lao động TM23A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
21 marketing TM28A00, A01, D01, D07, XDHB27.38Marketing số, học bạ
22 lao lý TM29A00, A01, D01, D07, XDHB27Luật Thương mại quốc tế, học bạ
23 quản ngại trị kinh doanh cai quản trị sale TM02A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
24 Kế toán công ty kế toán tài chính TM08A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
25 Tài chính - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài bao gồm - bank TM15A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
26 cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản trị lực lượng lao động TM27A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
27 cai quản trị khách sạn quản lí trị khách sạn TM24A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học tập bạ
28 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách TM25A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học tập bạ
29 cai quản trị hệ thống thông tin hệ thống thông tin quản lý TM26A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học tập bạ
30 Kế toán công ty kế toán tài chính TM30A01, D01, D07, XDHB27Tích hợp chương trình ICAEW CFAB, học tập bạ
31 quản ngại trị marketing quản trị marketing TM01DGNLQGHN140
32 cai quản trị sale TM03DGNLQGHN140Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh
33 sale thương mại marketing TM04DGNLQGHN145
34 quản ngại trị chữ tín kinh doanh TM05DGNLQGHN145
35 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TM06DGNLQGHN150
36 Kế toán công ty lớn kế toán TM07DGNLQGHN140
37 kế toán tài chính công kế toán TM09DGNLQGHN125
38 kiểm toán kiểm toán TM10DGNLQGHN140
39 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế TM11DGNLQGHN145Thương mại quốc tế
40 tài chính quốc tế tài chính TM12DGNLQGHN145
41 thống trị kinh tế kinh tế TM13DGNLQGHN130
42 Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại Tài bao gồm - bank TM14DGNLQGHN135
43 Tài chủ yếu công Tài chính - bank TM16DGNLQGHN130
44 quản ngại trị thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử TM17DGNLQGHN150
45 giờ Anh thương mại ngôn từ Anh TM18DGNLQGHN130
46 Luật kinh tế tài chính cách thức TM19DGNLQGHN130
47 tiếng Pháp thương mại quản trị marketing TM20DGNLQGHN125
48 tiếng Trung dịch vụ thương mại quản lí trị sale TM21DGNLQGHN140
49 quản ngại trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin quản lý TM22DGNLQGHN125
50 cai quản trị nhân lực doanh nghiệp quản trị lực lượng lao động TM23DGNLQGHN135
51 sale TM28DGNLQGHN150Marketing số
52 dụng cụ TM29DGNLQGHN135Luật Thương mại quốc tế
53 quản ngại trị kinh doanh quản lí trị sale TM02DGNLQGHN140CT CLC
54 Kế toán công ty kế toán TM08DGNLQGHN130CT CLC
55 Tài chính - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài thiết yếu - ngân hàng TM15DGNLQGHN130CT CLC
56 cai quản trị nhân lực doanh nghiệp quản trị nhân lực TM27DGNLQGHN125CT CLC
57 quản ngại trị khách sạn quản ngại trị khách sạn TM24DGNLQGHN125CT Định hướng nghề nghiệp
58 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành TM25DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
59 quản trị hệ thống thông tin hệ thống thông tin thống trị TM26DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
60 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM30DGNLQGHN125Tích hợp chương trình ICAEW CFAB

Bạn đang xem: Đai học thương mại điểm chuẩn


Xem thêm: Thời Điểm Tốt Nhất Để Sinh Con Vào Năm 2015, Sinh Con Năm 2015

*

*