*
*
*
*

Dream2013
Sau nhu1eefng hu00ecnh u1ea3nh ru00f2 ru1ec9 vu00e0i ngu00e0y tru01b0u1edbc, mu1edbi u0111u00e2y Honda Viu1ec7t phái nam u0111u00e3 chu00ednh thu1ee9c tru00ecnh lu00e0ng phiu00ean bu1ea3n 2013 đến chiu1ebfc xe pháo su1ed1 phu1ed5 thu00f4ng Super Dream.

Bạn đang xem: Đánh giá super dream 2013

Bu01b0u1edbc quý phái phiu00ean bu1ea3n mu1edbi, Super Dream khu00f4ng chu1ec9 cố gắng u0111u1ed5i u1edf thiu1ebft ku1ebf mu00e0 u0111u1ed9ng cu01a1 cu1ee7a nu00f3 cu0169ng u0111u01b0u1ee3c nu00e2ng cu1ea5p vu1edbi su1ee9c mu1ea1nh vu01b0u1ee3t tru1ed9i. Giu00e1 bu00e1n cu1ee7a xe cộ cu0169ng chu1ec9 tu0103ng thu00eam u0111u00fang 1 triu1ec7u u0111u1ed3ng so vu1edbi phiu00ean bu1ea3n tru01b0u1edbc, u1edf mu1ee9c 18,7 triu1ec7u u0111u1ed3ng. Mu1ee9c giu00e1 nu00e0y u0111u00e3 bao gu1ed3m thuu1ebf giu00e1 tru1ecb gia tu0103ng.Thiu1ebft ku1ebf Nu1ebfu so vu1edbi phiu00ean bu1ea3n tru01b0u1edbc, Super Dream 2013 cu00f3 phu1ea7n mu1ec1m mu1ea1i hu01a1n, hiu1ec1n hu01a1n vu1edbi nhu1eefng đưa ra tiu1ebft u0111u01b0u1ee3c bo tru00f2n chu1ee9 khu00f4ng vuu00f4ng vu00e0 su1eafc nu1eefa. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, xe cộ cu0169ng cu00f3 nhiu1ec1u u0111iu1ec3m khiu1ebfn ngu01b0u1eddi ta liu00ean tu01b0u1edfng u0111u1ebfn chiu1ebfc Dream Exces, hay cu00f2n gu1ecdi lu00e0 Dream lu00f9n, tru01b0u1edbc u0111u00e2y. Xu00e9t tu1ed5ng thu1ec3, thiu1ebft ku1ebf cu1ee7a Super Dream 2013 khu00f4ng u0111i quu00e1 xa so vu1edbi thiu1ebft ku1ebf u0111u00e3 tru1edf thu00e0nh truyu1ec1n thu1ed1ng cu1ee7a du00f2ng Dream huyu1ec1n thou1ea1i, thu1eadm chu00ed nu00f3 cu00f2n cu00f3 phu1ea7n thu1ec3 thao hu01a1n nhu1edd u1ed1ng xu1ea3 mu1edbi u0111u01b0u1ee3c su01a1n u0111en mu1edd hou00e0n tou00e0n. Nhu01b0 u0111u00e3 nu00f3i, Super Dream 2013 tru00f4ng hiu1ec1n hu01a1n vu00e0 mu1ed9t vào nhu1eefng chi tiu1ebft tu1ea1o nu00ean u0111iu1ec1u u0111u00f3 lu00e0 cu1ee5m u0111u00e8n pha. Nu00f3 khu00f4ng sở hữu kiu1ec3u du00e1ng nhu01b0 tru01b0u1edbc nu1eefa mu00e0 lu00e0 kiu1ec3u lu1ee5c giu00e1c vu1edbi cu00e1c gu00f3c u0111u01b0u1ee3c bo tru00f2n. Honda Viu1ec7t Nam cho biu1ebft, cu1ee5m u0111u00e8n pha cu1ee7a xe pháo su1eed du1ee5ng thu1ea5u ku00ednh phu1ea3n xu1ea1 u0111a diu1ec7n cho khu1ea3 nu0103ng chiu1ebfu su00e1ng mu1ea1nh, sở hữu lu1ea1i cu1ea3m giu00e1c an tu00e2m khi vu1eadn hu00e0nh vào u0111u00eam tu1ed1i. Chũm u0111u1ed5i tiu1ebfp theo nu1eb1m u1edf cu1ee5m u0111u1ed3ng hu1ed3 trung tu00e2m. Nu00f3 cu00f3 cu1ea5u tru00fac lu1ee5c giu00e1c giu1ed1ng y nhu01b0 u0111u00e8n pha, u1edf giu1eefa lu00e0 du1ea3i u0111u1ed3ng hu1ed3 u0111o tu1ed1c u0111u1ed9, xu0103ng, quu00e3ng u0111u01b0u1eddng u0111u00e3 u0111i mu00e0u vu00e0ng cam nu1eb1m tru00ean nu1ec1n u0111en vu00e0 nhị bu00ean lu00e0 cu00e1c u0111u00e8n tu00edn hiu1ec7u. u0110uu00f4i xe cu0169ng u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft ku1ebf lu1ea1i hou00e0n tou00e0n vu1edbi nhu1eefng u0111u01b0u1eddng nu00e9t su1eafc su1ea3o, cu1ee5m u0111u00e8n hu1eadu khu00f4ng to lớn lu1edbn nhu01b0 tru01b0u1edbc nu1eefa mu00e0 mu1ecfng hu01a1n vu00e0 vuu00f4ng vu1eafn hu01a1n.

Xem thêm: Reivew Công Ty California Fitness Yoga Centers, California Fitness & Yoga

Tay nu1eafm vu1eabn giu1ed1ng nhu01b0 tru01b0u1edbc vu1edbi chu1ea5t liu1ec7u thu00e9p bu00f3ng vu00e0 phu1ea7n giu1eefa u0111u01b0u1ee3c bu1ecdc nhu1ef1a u0111en. Super Dream 2013 vu1eabn su1eed du1ee5ng giu1ea3m xu00f3c tru01b0u1edbc kiu1ec3u u1ed1ng lu1ed3ng truyu1ec1n thu1ed1ng, nhu01b0ng nu00f3 u0111u1eb9p hu01a1n nhu1edd u0111ou1ea1n cuu1ed1i cu1ee7a giu1ea3m xu00f3c khu00f4ng cu00f2n cu00f3 mu1ed9t u0111ou1ea1n thu00f2 ra nu1eefa mu00e0 ngu1eafn su00e1t u0111u1ebfn tru1ee5c tru01b0u1edbc. Giu1ea3m xu00f3c sau khu00f4ng cu00f3 gắng u0111u1ed5i nhiu1ec1u vu00e0 vu1eabn cu00f3 thu1ec3 u0111iu1ec1u chu1ec9nh u0111u1ec3 phu00f9 hu1ee3p vu1edbi tu1eebng u0111iu1ec1u kiu1ec7n vu1eadn hu00e0nh.u0110u1ed9ng cu01a1 Ngou00e0i nhu1eefng nuốm u0111u1ed5i u1edf thiu1ebft ku1ebf thu00ec u0111u1ed9ng cu01a1 mu1edbi lu00e0 nu00e2ng cu1ea5p u0111u00e1ng giu00e1 tru00ean Super Dream 2013. Nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t u0111u00e3 cố kỉnh u0111u1ed9ng cu01a1 97cc cu0169 bu1eb1ng mu1ed9t u0111u1ed9ng cu01a1 cu00f3 dung tu00edch cao hu01a1n vu00e0 hiu1ec7u suu1ea5t vu1eadn hu00e0nh u1ea5n tu01b0u1ee3ng hu01a1n. u0110u00f3 lu00e0 mu1ed9t u0111u1ed9ng cu01a1 xy lanh u0111u01a1n, 110cc, 4 ku1ef3, lu00e0m mu00e1t bu1eb1ng giu00f3 cu00f3 cu00f4ng suu1ea5t cu1ef1c u0111u1ea1i 7,5 mu00e3 lu1ef1c tu1ea1i 7.500 vu00f2ng/phu00fat vu00e0 mu00f4-men xou1eafn cu1ef1c u0111u1ea1i 8,3 Nm tu1ea1i 3.500 vu00f2ng/phu00fat. Hu1ec7 thu1ed1ng truyu1ec1n u0111u1ed9ng vu1eabn lu00e0 lou1ea1i hu1ed9p su1ed1 cu01a1 khu00ed 4 su1ed1 tru00f2n. Hu00e3ng xe Nhu1eadt Bu1ea3n cho biu1ebft, u0111u1ed9ng cu01a1 cu1ee7a Super Dream 2013 cu00f3 thiu1ebft ku1ebf gu1ecdn nhu1eb9, cu00f3 thu1ec3 u0111u1ea1t hiu1ec7u suu1ea5t vu1eadn hu00e0nh vu00e0 mu00f4-men xou1eafn cu1ef1c u0111u1ea1i ngay cu1ea3 vào u0111iu1ec1u kiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng, giu00fap tiu1ebft kiu1ec7m nhiu00ean liu1ec7u vu00e0 linh hou1ea1t hu01a1n lúc hou1ea1t u0111u1ed9ng tru00ean nhiu1ec1u du1ea1ng u0111u1ecba hu00ecnh khu00e1c nhau. u0110u1eb7c biu1ec7t, u0111u1ed9ng cu01a1 110 mu1edbi cu00f2n mu1ea1nh hu01a1n 27% trong những lúc hiu1ec7u suu1ea5t tiu00eau hao nhiu00ean liu1ec7u lu1ea1i tu1ed1t hu01a1n 11,7% so vu1edbi u0111u1ed9ng cu01a1 100 tru00ean phiu00ean bu1ea3n cu0169. Tu00ednh nu0103ng mu1edbi cuu1ed1i cu00f9ng u0111u00f3 lu00e0 hu1ec7 thu1ed1ng kiu1ec3m sou00e1t hu01a1i xu0103ng EVAPO giu00fap giu1ea3m thiu1ec3u tu1ed1i u0111a su1ef1 phu00e1t tu00e1n hu01a1i xu0103ng ra khu00f4ng khu00ed vu00e0 thu00e2n thiu1ec7n vu1edbi mu00f4i tru01b0u1eddng hu01a1n. Mu1eb7c du00f9 cu00f3 nhiu1ec1u cu1ea3i tiu1ebfn thu1ebf nhu01b0ng giu00e1 bu00e1n cu1ee7a Super Dream 2013 cu0169ng khu00f4ng cao hu01a1n nhiu1ec1u so vu1edbi Super Dream cu0169, nu00f3 chu1ec9 u0111u1eaft hu01a1n u0111u00fang 1 triu1ec7u u0111u1ed3ng mu00e0 thu00f4i, u1edf mu1ee9c 18,7 triu1ec7u u0111u1ed3ng. Xe pháo chu1ec9 cu00f3 duy nhu1ea5t mu00e0u nu00e2u, mu00e0u u0111u1eb7c tru01b0ng cu1ee7a du00f2ng Dream. Thu00f4ng su1ed1 ku1ef9 thuu1eadt Honda Super Dream 2013:Ku00edch thu01b0u1edbc (D x R x C): 1.915 mm x 696 milimet x 1.052 mm Khou1ea3ng cu00e1ch tru1ee5c bu00e1nh xe: 1.212 mm Khou1ea3ng su00e1ng gu1ea7m xe: 135 mm Tru1ecdng lu01b0u1ee3ng: 99 kg Chiu1ec1u cao yu00ean: 745 mm Dung tu00edch bu00ecnh xu0103ng: 3,8 lu00edt Ku00edch cu1ee1 lu1ed1p: Tru01b0u1edbc 70/90-17 M/C 38P - Sau 80/90-17 M/C 50P Giu1ea3m xu00f3c tru01b0u1edbc: u1ed0ng lu1ed3ng, giu1ea3m chu1ea5n thu1ee7y lu1ef1c Giu1ea3m xu00f3c sau: Lu00f2 xo tru1ee5, giu1ea3m chu1ea5n thuu1ef7 lu1ef1c u0110u1ed9ng cu01a1: Xu0103ng, 4 ku1ef3, 1 xy lanh, lu00e0m mu00e1t bu1eb1ng khu00f4ng khu00ed, 109,1 cc Tu1ec9 su1ed1 nu00e9n: 9,0:1 Cu00f4ng suu1ea5t cu1ef1c u0111u1ea1i: 7,5 mu00e3 lu1ef1c (5,64 kW) tu1ea1i 7.500 vu00f2ng/phu00fat Mu00f4-men xou1eafn cu1ef1c u0111u1ea1i: 8,3 Nm tu1ea1i 3.500 vu00f2ng/phu00fat Dung tu00edch du1ea7u mu00e1y: 1 lu00edt lúc ru00e3 mu00e1y/0,8 lu00edt khi nạm du1ea7u Hu1ed9p su1ed1: Cu01a1 khu00ed, 4 su1ed1 tru00f2n Hu1ec7 thu1ed1ng khu1edfi u0111u1ed9ng: u0110iu1ec7n/u0110u1ea1p chu00e2n Dream2013-1Dream2013-2Dream2013-3Dream2013-4