Trường Sĩ quan tiền Lục quân 1 năm 2022 tuyển 513 tiêu chuẩn là thí sinh nam từ thức giấc Quảng Bình trở ra ngành Ngành lãnh đạo tham mưu Lục quân.

Điểm chuẩn chỉnh trường Sĩ quan lại Lục quân 1 năm 2022 đã được công bố đến những thí sinh ngày 16/9, từ đó điểm chuẩn chỉnh là 24.55 điểm. Xem cụ thể phía dưới.


Bạn đang xem: Lục quân điểm chuẩn 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan lại Lục Quân 1 - Đại học è Quốc Tuấn năm 2022

Tra cứu vớt điểm chuẩn Trường Sĩ quan liêu Lục Quân 1 - Đại học è Quốc Tuấn năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức trường Sĩ quan liêu Lục Quân 1 - Đại học trần Quốc Tuấn năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Xem thêm: Gia Đình Doanh Nhân Đỗ Minh

Trường: ngôi trường Sĩ quan lại Lục Quân 1 - Đại học nai lưng Quốc Tuấn - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7860201 Chỉ huy tư vấn Lục quân A00; A01 24.55 Thí sinh nấc 24.55 điểm xét tiêu chuẩn phụ môn Toán ≥ 8
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*