Nghi Thức Lễ Cúng Sao Giải Hạn Truyền Thống

Người Việt xưa tin rằng, vào một số tuổi nhất định, người ta thường gặp vận hạn (những chuyện không may). Quan niệm này hoàn toàn không chỉ là quan niệm thuần túy mê tín. Xét theo khía cạnh khác, những năm tuổi này cũng tương quan với những chu kỳ biến đổi (có nhiều khả năng bất lợi) về sinh học của con người. Muốn làm giảm nhẹ điều này thì họ thường cúng giải sao (cúng sao giải hạn) vào đầu năm hoặc hàng tháng. Lễ dâng sao giải hạn có thể thực hiện tại chùa hay ngay tại nhà. Nghi thức tiến hành với từng loại sao chiếu mệnh như sau.

Đang xem: Nghi thức cúng sao giải hạn

Cúng sao giải hạn – Sao Thái Dương

Những người5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 77, 88 và 95 tuổi là gặp sao Thái Dương chiếu. Saonày tốt với nam, không tốt đối với nữ. Hàng tháng, dùng bài vị màu vàng để làmlễ cúng sao giải hạn vào ngày 27. Sắm hương hoa, tiền vàng, bài vị mũ màu vàng,12 ngọn nến và 36 đồng tiền hướng về phương Tây làm lễ giải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Nam mô Hữu thiên chí tôn Kim quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Trung thiện tinh chúa Bắc Cực tử vi Trang sinh đại đế.Kính lạy đức Tả Nam tào lục ty duyện thọ tinh quânKính lạy đức Hữu Bắc đẩu cẩu hàm giải ách tinh quânKính lạy đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử tinh quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 27 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mạng.Cúi mong chư vị chấp kỳ bạc lễ, phù hộ độ trì, giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuầnhương thì hóa (đốt) bài vị, nhất tâm bái lạy.

Giải hạn Sao Thái Âm

Những người8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 98 tuổi là gặp sao Thái Âm chiếu mạng. TháiÂm là sao tốt nhưng không tốt lắm đối với nữ. Cúng sao giải hạn hàng tháng vàongày 26. Dùng bài vị màu vàng để làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa, tiền vàng,mũ vàng, 7 ngọn nến và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 26 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Tìm hiểu thêm về “Phong Tục Thờ Cúng Thần Sao Trong Dân Gian”

Cúng sao giải hạn – Sao Mộc Đức

Những người9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 và 99 tuổi là gặp sao Mộc Đức chiếu mạng.Mộc Đức là sao tốt, nhưng không tốt cho những người vượng hỏa. Cúng sao giảihạn hàng tháng vào ngày 25. Dùng bài vị màu xanh để làm lễ giải sao này. Sắmhương hoa, tiền vàng, mũ xanh, nến 20 cây và 36 đồng tiền hướng về chính Tâylàm lễ để giải.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy Đông Phương giáp ất Mộc Đức tinh quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 25 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuầnhương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Cúng Sao Vân Hớn

Những người6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 và 96 tuổi là gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh.Vân Hớn là tai tinh (sao xấu) chủ về ốm đau bệnh tật. Cúng sao giải hạn hàngtháng vào ngày 29. Dùng bài vị màu đỏ để làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa,tiền, vàng, mũ đỏ, 15 cây nến và 36 đồng tiền, hướng về phía Tây để làm lễ giảisao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy Đức Nam Phương Bính Đinh Hỏa đức thần chân quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 29 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Vân Hớn chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuầnhương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Xem thêm:

Cúng sao giải hạn – Sao Thổ Tú

Những người2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 và 92 tuổi là gặp sao Thổ Tú chiếu mạng.Đây là sao xấu, chủ về tai vạ kiện tụng, xấu đối với cả nam nữ và gia trạch.Cúng sao giải hạn vào ngày 19 hàng tháng. Dùng bài vị màu vàng làm lễ giải saonày. Sắm hương hoa, tiền vàng, mũ vàng, 5 cây nến và 36 đồng tiền hướng vềchính Tây để làm lễ giải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức tinh quân.Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 19 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuầnhương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Giải hạn Sao Thái Bạch

Những người4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 và 94 tuổi là gặp phải sao Thái Bạchchiếu mạng. Sao này xấu, chủ về tiền của, khẩu thiệt, xấu cả nam và nữ nhưngnam đỡ hơn. Cúng sao giải hạn vào ngày 15 hàng tháng. Dùng bài vị màu trắng,sắm lễ hương hoa, tiền vàng, mũ trắng, 8 ngọn nến và 36 đồng tiền hướng vềchính Tây làm lễ giải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái bạch tinh quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 15 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuầnhương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Cúng sao giải hạn – Sao Thủy Diệu

Những người3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 và 93 tuổi là gặp sao Thủy Diệu chiếumạng. Thủy Diệu là sao Phúc Lộc nhưng xấu với nữ và chủ về tai hạn, tang chế.Cúng sao giải hạn vào ngày 21 hàng tháng. Dùng bài vị màu đen, sắm sửa hươnghoa, tiền vàng, mũ đen, 7 ngọn nến và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễgiải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thủy Đức tinh quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 21 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuần hương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Đọc thêm “Văn Khấn Cúng Dâng Sao Giải Hạn”

Giải hạn Sao La Hầu

Những người1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi là gặp sao La Hầu chiếu mạng. LaHầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Nam xấu hơn nữ. Cúng sao giải hạn vào ngàymồng 8 hàng tháng. Dùng bài vị màu vàng sắm sửa hương hoa, tiền vàng, mũ màuvàng, 9 ngọn nến và 36 đồng tiền, hướng chính Bắc làm lễ giải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Thiên cung Thần Thủ La Hầu tinh quânKính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thủy Đức tinh quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 8 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Hết một tuầnhương thì hóa (đốt) bài vị, tiền vàng.

Xem thêm: Những Lời Phật Dạy Làm Người, Lời Phật Dạy Sâu Sắc Về Đạo Làm Người

Giải hạn Sao Kế Đô

Những người7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 79, 88 và 97 tuổi gặp phải sao Kế Đô chiếu mạng. Đâylà Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa gặp điều tốt hơn, nữxấu hơn nam. Cúng sao giải hạn vào ngày mồng 18 hàng tháng. Dùng bài vị màuvàng sắm sửa hương hoa, tiền vàng, mũ màu vàng, 20 ngọn nến và 36 đồng tiền,hướng chính Tây làm lễ giải sao.

*

Lời khấn

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)Kính lạy Đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đếKính lạy đức Địa Cung Thần Vỹ Kế Đô tinh quân.Kính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thủy Đức tinh quânKính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên Thần chân quânHôm nay là ngày 18 tháng … năm …Chính con là … tuổi … địa chỉ …Thành tâm sắm hương hoa lễ vật thiết lập tại … làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mạng, cúi xin chư vị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang, thịnh vượng.Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm bái lạy.Nam mô A Di Đà Phật (lễ tạ 3 lạy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *