Các Vị Tiên Tri của Thượng Đế Là những người dân Đại Diện của Thượng Đế trên cụ Gian

Một vị tiên tri có những quyền năng và ân tứ nào?

“Cũng vậy, Đức Chúa Trời chẳng có làm một vấn đề gì nhưng Ngài chưa tỏ sự kín đáo nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài, là những tiên tri” (A kiểu mốt 3:7).

Bạn đang xem: Liệu Ngày Tận Thế Có Diễn Ra? Bà Vanga Và Các Nhà Tiên Tri Của Thượng Đế

Nhiều người đang sinh sống trong bóng tối, trù trừ chắc về ý muốn của Thượng Đế. Họ tin rằng các tầng trời sẽ khép kín và con người phải từ bỏ mình đương đầu với những hiểm họa của nỗ lực gian. Những Thánh Hữu ngày tiếp theo thật là như mong muốn biết bao! chúng ta biết rằng Thượng Đế giao tiếp với Giáo Hội qua vị tiên tri của Ngài. Với lòng biết ơn, các Thánh Hữu khắp vị trí trên trái đất hát bài xích thánh ca “Tạ Ơn Chúa đã cho vị tiên tri mang đến cõi trần, hầu chỉ giáo chúng bé đến lúc sau cùng.”(Thánh Ca và các Bài Ca thiếu Nhi, trang 36).

Vị tiên tri là 1 trong người được Thượng Đế lôi kéo làm người thay mặt của Ngài trên nắm gian. Lúc vị tiên tri nói nắm Thượng Đế, thì điều ấy như thể Thượng Đế phán vậy (xin coi GLGƯ 1:38). Vị tiên tri cũng là 1 trong nhân chứng đặc trưng cho Đấng Ky Tô, làm triệu chứng về thiên vị của Ngài và huấn luyện và giảng dạy phúc âm của Ngài. Vị tiên tri đào tạo và huấn luyện lẽ thật và lý giải lời của Thượng Đế. Ông lôi kéo những người bất thiết yếu phải ân hận cải. Ông mừng đón những điều mặc khải và những hướng dẫn từ bỏ Chúa vì công dụng cho bọn chúng ta. Ông có thể nhìn thấy tương lai và tiên đoán rất nhiều sự kiện sắp đến hầu cho thế gian rất có thể được cảnh giác.

Vị tiên tri rất có thể xuất thân từ rất nhiều tầng lớp không giống nhau trong đời. Ông hoàn toàn có thể trẻ tuổi hoặc khủng tuổi, tri thức cao giỏi ít học. Ông rất có thể là một nông dân, một luật sư hay là một thầy giáo. Các vị tiên tri xa xưa mặc áo thụng và mang gậy. Những vị tiên tri thời nay mặc trang phục và xách cặp. Vậy thì điều gì nhận biết một vị tiên tri chân chính? Một vị tiên tri chân chính luôn luôn luôn được Thượng Đế chọn và lôi kéo qua thẩm quyền chức bốn tế hợp thức (xin xem mọi Tín Điều 1:5).

Các Thánh Hữu hôm sau tán trợ Đệ Nhất quản trị Đoàn với Mười hai Sứ Đồ là những vị tiên tri. Mặc dù nhiên, khi bọn họ nói mang lại “vị tiên tri của Giáo Hội,” là họ muốn nói đến Vị chủ tịch của Giáo Hội, với cũng là quản trị chức tư tế thượng phẩm.

Qua Suốt các Thời Đại Thượng Đế Đã Kêu Gọi những Tiên Tri nhằm Dẫn Dắt Nhân Loại

Các vị tiên tri đang hướng dẫn con cháu của Thượng Đế vào những phương thức nào vào thời xưa?

Đã từng có các vị tiên tri trên nuốm gian tính từ lúc thời A Đam. Hầu như kinh nghiệm của những bậc vĩ nhân này làm phấn khởi cùng soi dẫn chúng ta. Môi Se, một vị tiên tri thời Cựu Ước, vẫn dẫn hằng ngàn dân của ông thoát khỏi Ai Cập và vòng bầy tớ để mang lại vùng khu đất hứa. Ông vẫn viết năm quyển sách đầu tiên của ghê Cựu Ước và lưu lại Mười Giáo Lệnh. Nê Phi, một vị tiên tri vào Sách mặc Môn, đã hành trình từ Giê Ru Sa Lem đến châu lục Mỹ Châu 600 năm kia khi Đấng Ky sơn giáng sinh. Vị lãnh đạo đại tài và bạn đi khai khẩn khu đất hoang này đã còn lại cho họ nhiều văn tập đặc biệt trong Sách khoác Môn. Giăng Báp Tít đã được lựa chọn để sẵn sàng thế gian cho một ngày Chúa Giê Su Ky đánh đến. Qua Joseph Smith, một vị tiên tri ngày sau, Chúa đã hồi sinh Giáo Hội. Joseph Smith đã và đang phiên dịch Sách khoác Môn trong những khi còn niên thiếu.

Chúng ta học biết được gì từ cuộc sống thường ngày và rất nhiều lời giảng dạy của các vị tiên tri?

Chúng Ta Hiện có một Vị Tiên Tri Đang sống trên thế gian Ngày Nay

Tại sao chúng ta cần một vị tiên tri tại cố kỉnh ngày nay?

Chúng ta hiện tất cả một vị tiên tri đang sống và làm việc trên thế gian ngày nay. Vị tiên tri này là quản trị của Giáo Hội các Thánh Hữu ngày tiếp theo của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông có quyền cảm nhận mặc khải cho toàn thể Giáo Hội. Ông sở hữu “các chiếc chìa khóa của vương vãi quốc,” tức là ông gồm quyền hướng dẫn tổng thể Giáo Hội và quốc gia của Thượng Đế trên cố kỉnh gian, đề cập cả vấn đề điều hành những giáo lễ của chức tứ tế (xin coi Ma Thi Ơ 16:19). Không một tín đồ nào không tính vị tiên tri với vị chủ tịch đã được chọn mới có thể nhận được ý hy vọng của Thượng Đế cho tổng thể các tín hữu của Giáo Hội. Chúa đang phán: “Không bao giờ có hơn một fan trên trần thế ở thuộc trong một thời gian được trao cho thế lực này và các chìa khóa của chức tư tế này” (GLGƯ 132:7). Vị chủ tịch của Giáo Hội được phụ góp bởi các cố vấn của ông vào Đệ Nhất chủ tịch Đoàn và các thành viên thuộc đội Túc Số Mười Hai, chúng ta cũng là các vị tiên tri, tiên kiến với mặc khải.

Chúng ta buộc phải làm đa số điều mà các vị tiên tri bảo họ làm. Chủ tịch Wilford Woodruff vẫn nói rằng một vị tiên tri vẫn chẳng bao giờ được phép dẫn dắt Giáo Hội đi lạc lối:

“Chúa vẫn không khi nào cho phép tôi hoặc bất kể người nào khác vẫn đứng trong cưng cửng vị chủ tịch của Giáo Hội này mà lại dẫn dắt các cả nhà em đi lạc lối. Điều ấy không phía trong chương trình. Điều ấy không tồn tại trong ý suy nghĩ của Thượng Đế. Trường hợp tôi mưu toan làm điều đó thì Chúa sẽ chứa tôi thoát khỏi chức vụ của tôi” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff <2004>, 199).

Xem thêm: Kiêng Chụp Ảnh 3 Người, Người Ở Giữa Sẽ Gặp Điềm Gở? {Hỏi Đáp} Có Nên Chụp Ảnh Gia Đình 3 Người Không

Về phần lớn phương diện như thế nào vị tiên tri tại cầm cố đã tác động đến Giáo Hội?

Chúng Ta yêu cầu Tán Trợ Vị Tiên Tri của Chúa

Chúng ta hoàn toàn có thể làm gì nhằm tuân theo cùng tán trợ vị tiên tri?

Nhiều bạn thấy là điều thuận tiện để tin nơi các vị tiên tri vào thời xưa. Nhưng việc tin và tuân theo vị tiên tri tại rứa là điều đặc trưng hơn nhiều. Chúng ta đưa tay bản thân lên để tán trợ Vị chủ tịch của Giáo Hội là vị tiên tri, tiên kiến với mặc khải.

Làm rứa nào chúng ta có thể tán trợ vị tiên tri? họ nên nguyện cầu cho ông. Các gánh nặng trĩu của ông thật nặng nề, với ông cần phải củng cố bởi những lời ước nguyện của các Thánh Hữu.

Chúng ta buộc phải học hỏi lời nói của ông. Chúng ta cũng có thể lắng nghe số đông bài thì thầm của ông trên đại hội. Họ cũng hoàn toàn có thể mua nhiều năm hạn những tạp chí Ensign hoặc Liahona để bạn cũng có thể đọc những bài thủ thỉ của ông tại đại hội và số đông sứ điệp khác của ông.

Chúng ta nên hoàn toàn tuân theo những lời huấn luyện đầy soi dẫn của ông. Bọn họ không nên có thể chọn tuân theo một trong những phần lời khuyên dạy dỗ đầy soi dẫn của ông và đào thải phần nào mà chúng ta không ham mê hoặc thấy cực nhọc khăn. Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải tuân theo đông đảo lời đào tạo và giảng dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri của Ngài:

“Các ngươi phải chăm bẵm vào toàn bộ những lời nói của hắn cùng số đông giáo lệnh mà hắn sẽ ban ra cho các ngươi khi hắn đón nhận được, lúc hắn bước đi trong sự hiền hậu trước khía cạnh ta;

“Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn với tất cả lòng kiên trì và đức tin, chẳng không giống chi lời nói ấy vạc ra từ bao gồm miệng ta” (GLGƯ 21:4–5).

Chúa sẽ không bao giờ để cho Vị quản trị của Giáo Hội dẫn dắt bọn họ đi lạc lối.

Vị quản trị của Giáo Hội đã đào tạo hoặc nhấn mạnh vấn đề điều gì bắt đầu đây?

Các Phước Lành mập mạp Đi Theo Sự Vâng Lời Vị Tiên Tri

Nếu bọn họ vâng lời, thì Chúa hứa: “Các cổng lao tù giới sẽ không còn thắng được những ngươi; phải, và Đức Chúa Trời vẫn đánh tan gia thế của bóng tối ra khỏi những ngươi và để cho các tầng trời sẽ rung gửi vì công dụng của các ngươi và bởi vì vinh quang đãng của danh Ngài” (GLGƯ 21:6). Khi bọn họ làm theo sự chỉ dẫn của vị tiên tri của mình, thì các phước lành được buông bỏ xuống từ bỏ thiên thượng.

Để rất có thể đứng vững vàng vàng, Giáo Hội chân chủ yếu phải được “dựng lên trên nền của các sứ thiết bị cùng các đấng tiên tri, thiết yếu Đức Chúa Giê Su Ky sơn là đá góc nhà” (Ê Phê Sô 2:20). Trong quả đât bất ổn định này, họ được ban phước để sở hữu một vị tiên tri mà qua vị này Chúa mặc khải cho biết thêm ý mong muốn của Ngài.

Những tay nghề nào nhưng mà các anh chị em em đã bao gồm khi các anh chị em em tuân thủ theo đúng lời khuyên dạy dỗ của vị tiên tri?

Xin chú ý giảng viên: Việc chia sẻ những kinh nghiệm tay nghề và triệu chứng ngôn mời hotline Thánh Linh. Lúc các anh chị em xong xuôi bài học này, hãy suy nghĩ việc share một kinh nghiệm tay nghề mà các anh chị em đã có khi các các bạn em theo đúng lời khuyên dạy dỗ của Vị quản trị Giáo Hội. Hãy chia sẻ chứng ngôn của các anh chị em về vị tiên tri trên thế.