tướng mạo Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho bé Yêu xem NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học Bói tênGieo QuẻPhong Thủy


*

xem SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM TÂN SỬU 2021 Phần 2 là Thái Ất phong thủy năm Tân Sử 2021 vị Vương Dung Cơ luận giải. Phần 3 là tử vi tổng quát năm Tân Sửu 2021. Qúy vị hoàn toàn có thể chọn xem cả cha phần rồi tổng đúng theo lại, các câu hay lập lại nhiều có chức năng sảy ra hơn.

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM TÂN SỬU 2021

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 26 tuổiBính Tý - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Tý -Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Tý 38 tuổiGiáp Tý - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tý - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tý 50 tuổiNhâm Tý - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tý - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tý 62 tuổiCanh Tý - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Canh Tý - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
SửuĐinh Sửu 25 tuổiĐinh Sửu - nam Mạng - Tân Sửu 2021 Đinh Sửu- phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Sửu 37 tuổiẤt Sửu - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Sửu - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Sửu 49 tuổiQuý Sửu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Quý Sửu - nữ giới Mạng- Tân Sửu 2021
Tân Sửu 61 tuổiTân Sửu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Tân Sửu - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
DầnMậu dần 24 tuổiMậu dần dần - nam Mạng - Tân Sửu 2021Mậu dần dần - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Bính dần 36 tuổiBính dần dần - nam Mạng - Tân Sửu 2021Bính dần - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp dần 48 tuổiGiáp dần dần - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp dần - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm dần dần 60 tuổiNhâm dần dần - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm dần - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
MẹoĐinh Mẹo 35 tuổiĐinh Mẹo - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Đinh Mẹo - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Mẹo 47 tuổiẤt Mẹo - nam mạng - Tân Sửu 2021Ất Mẹo - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Mẹo 59 tuổiQuý Mẹo- nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Mẹo - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Mẹo 23 tuổiKỷ Mẹo - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Mẹo - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
ThìnCanh Thìn 22 tuổi Canh Thìn - nam giới mạng - Tân Sửu 2021 Canh Thìn - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thìn 34 tuổiMậu Thìn - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thìn - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thìn 46 tuổiBính Thìn - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Bính Thìn - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Thìn 58 tuổiGiáp Thìn - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thìn - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thìn 70 tuổiNhâm Thìn - nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thìn thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
TỵTân Tỵ 21 tuổiTân Tỵ - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Tân Tỵ - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Tỵ 33 tuổiKỷ Tỵ - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Tỵ - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Tỵ 45 tuổiĐinh Tỵ - nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Tỵ - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Tỵ 57 tuổiẤt Tỵ - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Tỵ - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Tỵ 69 tuổiQuý Tỵ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Quý Tỵ - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
NgọNhâm Ngọ đôi mươi tuổiNhâm Ngọ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Ngọ - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Ngọ 32 tuổiCanh Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Canh Ngọ - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Ngọ 44 tuổiMậu Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Ngọ - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Ngọ 56 tuổiBính Ngọ - nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Ngọ - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Ngọ 68 tuổiGiáp Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Giáp Ngọ - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
MùiQúy mùi 19 tuổiQúy mùi - nam mạng - Tân Sửu 2021Qúy mùi hương - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân mùi hương 31 tuổiTân mùi hương - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Tân hương thơm - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ mùi 43 tuổiKỷ mùi - nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ hương thơm - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh hương thơm 55 tuổiĐinh mùi - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Đinh mùi hương - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Ất hương thơm 67 tuổiẤt hương thơm - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Ất mùi hương - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
ThânGiáp Thân 18 tuổiGiáp Thân - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thân - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thân 30 tuổiNhâm Thân - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thân - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Thân 42 tuổiCanh Thân - nam Mạng - Tân Sửu 2021Canh Thân - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thân 54 tuổiMậu Thân - nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thân - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thân 66 tuổiBính Thân - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Thân - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
DậuẤ Dậu 17 tuổiẤ Dậu - nam Mạng - Tân Sửu 2021Ấ Dậu - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Dậu 29 tuổiQuý Dậu - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Dậu - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Dậu 41 tuổiTân Dậu - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Dậu - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Dậu 53 tuổiKỷ Dậu - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Dậu - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Dậu 65 tuổiĐinh Dậu - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Đinh Dậu - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
TuấtGiáp Tuất 28 tuổiGiáp Tuất - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tuất - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tuất 40 tuổiNhâm Tuất - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tuất - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tuất 52 tuổiCanh Tuất - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Canh Tuất - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Tuất 64 tuổiMậu Tuất - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Tuất - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
HợiẤt Hợi 27 tuổiẤt Hợi - nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Hợi - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Hợi 39 tuổiQuý Hợi - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Hợi - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Hợi 51 tuổiTân Hợi - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Tân Hợi - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Hợi 63 tuổiKỷ Hợi - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Hợi - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
THÁI ẤT TỬ VI NĂM TÂN SỬU 2021TuổiNăm SinhNam mạngNữ mạng
1960Canh Tý phái mạnh mạngCanh Tý bạn nữ mạng
1972Nhâm Tý phái mạnh mạngNhâm Tý phụ nữ mạng
1984Giáp Tý nam giới mạngGiáp Tý phái nữ mạng
1996Bính Tý nam giới mạngBính Tý bạn nữ mạng
2008Mậu Tý phái nam mạngMậu Tý thiếu nữ mạng
SỬU1961Tân Sửu nam mạngTân Sửu thanh nữ mạng
1973Quí Sửu phái nam mạngQuí Sửu phái nữ mạng
1985Ất Sửu phái mạnh mạngẤt Sửu phái nữ mạng
1997Đinh Sửu nam mạngĐinh Sửu đàn bà mạng
2009Kỷ Sửu nam giới mạngKỷ Sửu con gái mạng
DẦN1962Nhâm dần dần Nam mạngNhâm Dần cô bé mạng
1974Giáp dần dần Nam mạngGiáp Dần cô gái mạng
1986Bính dần dần Nam mạngBính Dần đàn bà mạng
1998Mậu dần dần Nam mạngMậu Dần thiếu phụ mạng
2010Canh dần Nam mạngCanh Dần bạn nữ mạng
MÃO1963Quí Mão nam giới mạngQuí Mão phái nữ mạng
1975Ất Mão phái nam mạngẤt Mão thanh nữ mạng
1987Đinh Mão phái nam mạngĐinh Mão người vợ mạng
1999Kỷ Mão nam giới mạngKỷ Mão nữ mạng
2011Tân Mão phái nam mạngTân Mão bạn nữ mạng
THÌN1952Nhâm Thìn phái mạnh mạngNhâm Thìn cô bé mạng
1964Giáp Thìn nam mạngGiáp Thìn thanh nữ mạng
1976Bính Thìn nam giới mạngBính Thìn thiếu phụ mạng
1988Mậu Thìn nam giới mạngMậu Thìn cô gái mạng
2000Canh Thìn phái mạnh mạngCanh Thìn thiếu phụ mạng
TỴ1953Quí Tỵ nam mạngQuí Tỵ nữ giới mạng
1965Ất Tỵ nam giới mạngẤt Tỵ đàn bà mạng
1977Đinh Tỵ nam mạngĐinh Tỵ bạn nữ mạng
1989Kỷ Tỵ nam mạngKỷ Tỵ đàn bà mạng
2001Tân Tỵ nam mạngTân Tỵ phái nữ mạng
NGỌ1954Giáp Ngọ nam giới mạngGiáp Ngọ chị em mạng
1966Bính Ngọ nam mạngBính Ngọ bạn nữ mạng
1978Mậu Ngọ phái nam mạngMậu Ngọ đàn bà mạng
1990Canh Ngọ phái nam mạngCanh Ngọ thiếu nữ mạng
2002Nhâm Ngọ phái mạnh mạngNhâm Ngọ nàng mạng
MÙI1955Ất mùi Nam mạngẤt Mùi người vợ mạng
1967Đinh hương thơm Nam mạngĐinh Mùi người vợ mạng
1979Kỷ mùi hương Nam mạngKỷ Mùi bạn nữ mạng
1991Tân mùi Nam mạngTân Mùi thiếu nữ mạng
2003Quí mùi Nam mạngQuí Mùi thiếu phụ mạng
THÂN1956Bính Thân phái nam mạngBính Thân chị em mạng
1968Mậu Thân phái nam mạngMậu Thân phái nữ mạng
1980Canh Thân nam giới mạngCanh Thân nàng mạng
1992Nhâm Thân nam giới mạngNhâm Thân thanh nữ mạng
2004Giáp Thân nam mạngGiáp Thân nữ giới mạng
DẬU1957Đinh Dậu phái mạnh mạngĐinh Dậu thiếu phụ mạng
1969Kỷ Dậu phái mạnh mạngKỷ Dậu thiếu phụ mạng
1981Tân Dậu phái mạnh mạngTân Dậu chị em mạng
1993Quí Dậu phái nam mạngQuí Dậu phụ nữ mạng
2005Ất Dậu phái nam mạngẤt Dậu phái nữ mạng
TUẤT1958Mậu Tuất phái mạnh mạngMậu Tuất chị em mạng
1970Canh Tuất nam giới mạngCanh Tuất phụ nữ mạng
1982Nhâm Tuất nam mạngNhâm Tuất con gái mạng
1994Giáp Tuất nam mạngGiáp Tuất người vợ mạng
2006Bính Tuất phái mạnh mạngBính Tuất thiếu phụ mạng
HỢI1959Kỷ Hợi phái mạnh mạngKỷ Hợi nữ mạng
1971Tân Hợi nam mạngTân Hợi người vợ mạng
1983Quí Hợi nam mạngQuí Hợi nữ giới mạng
1995Ất Hợi phái mạnh mạngẤt Hợi nữ giới mạng
2007Đinh Hợi phái mạnh mạngĐinh Hợi nữ mạng
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM TÂN SỬU 2021
Tử vi bao quát năm Tân Sửu 2021
Năm sinhNam mạngNữ mạng
1950Canh dần dần – nam giới mạngCanh dần – nữ mạng
1951Tân Mão – phái nam mạngTân Mão – người vợ mạng
1952Nhâm Thìn – phái mạnh mạngNhâm Thìn – nàng mạng
1953Quý Tỵ – nam giới mạngQuý Tỵ – con gái mạng
1954Giáp Ngọ – phái mạnh mạngGiáp Ngọ – chị em mạng
1955Ất hương thơm – phái nam mạngẤt mùi – bạn nữ mạng
1956Bính Thân – nam giới mạngBính Thân – con gái mạng
1957Đinh Dậu – phái nam mạngĐinh Dậu – cô gái mạng
1958Mậu Tuất – nam mạngMậu Tuất – thanh nữ mạng
1959Kỷ Hợi – nam mạngKỷ Hợi – cô gái mạng
1960Canh Tý – nam mạngCanh Tý – nữ mạng
1961Tân Sửu – phái mạnh mạngTân Sửu – người vợ mạng
1962Nhâm dần – nam giới mạngNhâm dần – cô gái mạng
1963Quý Mão – nam mạngQuý Mão – nữ mạng
1964Giáp Thìn – phái mạnh mạngGiáp Thìn – nàng mạng
1965Ất Tỵ – nam giới mạngẤt Tỵ – chị em mạng
1966Bính Ngọ – nam mạngBính Ngọ – nữ mạng
1967Đinh mùi – phái nam mạngĐinh mùi hương – thanh nữ mạng
1968Mậu Thân – phái mạnh mạngMậu Thân – cô bé mạng
1969Kỷ Dậu – phái mạnh mạngKỷ Dậu – thiếu nữ mạng
1970Canh Tuất – nam mạngCanh Tuất – thiếu phụ mạng
1971Tân Hợi – phái nam mạngTân Hợi – thanh nữ mạng
1972Nhâm Tý – nam giới mạngNhâm Tý – người vợ mạng
1973Quý Sửu – phái mạnh mạngQuý Sửu – bạn nữ mạng
1974Giáp dần dần – nam mạngGiáp dần – cô gái mạng
1975Ất Mão – nam giới mạngẤt Mão – cô gái mạng
1976Bính Thìn – phái nam mạngBính Thìn – con gái mạng
1977Đinh Tỵ – nam giới mạngĐinh Tỵ – cô gái mạng
1978Mậu Ngọ – nam mạngMậu Ngọ – nàng mạng
1979Kỷ hương thơm – nam giới mạngKỷ mùi – thiếu phụ mạng
1980Canh Thân – nam mạngCanh Thân – nữ giới mạng
1981Tân Dậu – nam giới mạngTân Dậu – chị em mạng
1982Nhâm Tuất – nam giới mạngNhâm Tuất – nữ giới mạng
1983Quý Hợi – phái nam mạngQuý Hợi – cô bé mạng
1984Giáp Tý – nam giới mạngGiáp Tý – thiếu nữ mạng
1985Ất Sửu – nam mạngẤt Sửu – thiếu nữ mạng
1986Bính dần dần – nam mạngBính dần – con gái mạng
1987Đinh Mão – phái mạnh mạngĐinh Mão – thiếu nữ mạng
1988Mậu Thìn – nam mạngMậu Thìn – phụ nữ mạng
1989Kỷ Tỵ – phái nam mạngKỷ Tỵ – thiếu nữ mạng
1990Canh Ngọ – phái nam mạngCanh Ngọ – đàn bà mạng
1991Tân hương thơm – nam mạngTân mùi hương – chị em mạng
1992Nhâm Thân – phái nam mạngNhâm Thân – cô bé mạng
1993Quý Dậu – phái mạnh mạngQuý Dậu – thiếu phụ mạng
1994Giáp Tuất – phái nam mạngGiáp Tuất – cô bé mạng
1995Ất Hợi – phái nam mạngẤt Hợi – người vợ mạng
1996Bính Tý – nam giới mạngBính Tý – thiếu nữ mạng
1997Đinh Sửu – nam giới mạngĐinh Sửu – thanh nữ mạng
1998Mậu dần – nam mạngMậu dần – cô bé mạng
1999Kỷ Mão – phái nam mạngKỷ Mão – nữ giới mạng
2000Canh Thìn – nam giới mạngCanh Thìn – nữ mạng
2001Tân Tỵ – phái mạnh mạngTân Tỵ – thiếu phụ mạng
2002Nhâm Ngọ – nam giới mạngNhâm Ngọ – đàn bà mạng
2003Quý mùi – phái mạnh mạngQuý mùi – bạn nữ mạng
2004Giáp Thân – phái nam mạngGiáp Thân – đàn bà mạng
2005Ất Dậu – nam mạngẤt Dậu – đàn bà mạng
2006Bính Tuất – phái nam mạngBính Tuất – con gái mạng
2007Đinh Hợi – nam giới mạngĐinh Hợi – nữ giới mạng
2008Mậu Tý – nam giới mạngMậu Tý – nàng mạng
2009Kỷ Sửu – phái nam mạngKỷ Sửu – nàng mạng